Services

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԺառանգությունն ընդունելու քա՞նի եղանակ է առկա և ինչպե՞ս է այն իրականացվում:

Օրենսդիրը նախատեսել է ժառանգության ընդունման երկու եղանակ՝ ժառանգությունն ընդունելու կամ ժառանգական իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին դիմումը ժառանգության բացման վայրի նոտարին հանձնելը և ժառանգի կողմից ժառանգությունը փաստացի տիրապետելը կամ կառավարելը։

Ժառանգությունը ժառանգի կողմից ընդունված է համարվում, երբ նա սկսում է փաստացի տիրապետել այդ գույքը, ինչը հանդիսանում է ժառանգական գույքի նկատմամբ ժառանգի սեփականության իրավունքի ծագման նախապայման:

 

 

Ժառանգության քանի՞ հիմք է առկա:

Ժառանգությունը կատարվում է երկու հիմքով՝ ըստ կտակի և ըստ օրենքի:

 

 

Ո՞րն է ժառանգության զանգվածը:

Ժառանգության զանգվածի մեջ է մտնում ժառանգության բացման օրը ժառանգատուին պատկանող գույքը` ներառյալ դրամը, արժեթղթերը, գույքային իրավունքները և պարտականությունները:

 

 

Ե՞րբ է ժառանգությունը համարվում բացված:

Ժառանգության բացման ժամանակը քաղաքացու մահվան օրն է:

 

 

Որտե՞ղ է համարվում ժառանգության բացման վայրը:

Ժառանգության բացման վայրը ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն է:

 

 

 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿՏԱԿԻ

 

 

Ի՞նչ է կտակը:

Կտակ է համարվում քաղաքացու մահվան դեպքում նրան պատկանող գույքի տնօրինման վերաբերյալ նրա կամքի արտահայտությունը:

 

 

Արդյո՞ք կտակ անող քաղաքացին (կտակարարը) իրավունք ունի իր ցանկացած գույքը կտակել ցանկացած անձի:

Այո, կտակ անող քաղաքացին (կտակարարը) իրավունք ունի իր ցանկացած գույքը կտակել ցանկացած անձի:

 

 

Արդյո՞ք կտակ անող քաղաքացին (կտակարարը) իրավունք ունի որոշել ժառանգությունում ժառանգների բաժինները, զրկել ժառանգությունից ըստ օրենքի ժառանգներին և վերացնել, փոփոխել կամ լրացնել կազմված կտակը:

Այո, կտակ անող քաղաքացին (կտակարարը) իրավունք ունի ցանկացած ձևով որոշել ժառանգությունում ժառանգների բաժինները, զրկել ժառանգությունից ըստ օրենքի ժառանգներին և վերացնել, փոփոխել կամ լրացնել կազմված կտակը:

 

 

Արդյո՞ք կտակի դեպքում ըստ օրենքի ժառանգները բոլոր դեպքերում զրկվում են ժառանգությունից:

Ոչ, ժառանգության բացման ժամանակ պարտադիր բաժնի իրավունք ունեն ժառանգատուի անչափահաս երեխաները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարեկան դարձած ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը և ծնողները:

 

 

Ի՞նչ է պարտադիր բաժինը:

Պարտադիր բաժին է համարվում ժառանգի իրավունքը, անկախ կտակի բովանդակությունից, ժառանգելու այն բաժնի առնվազն կեսը, որը նրան կհասներ ըստ օրենքի ժառանգելու դեպքում:

 

 

Արդյո՞ք կտակարարը կարող է կազմված կտակը վերացնել, փոփոխել կամ լրացնել:

Այո, ցանկացած ժամանակ:

 

 

Արդյո՞ք կտակը ենթակա է նոտարական վավերացման:

Այո, Կտակը պետք է կազմվի գրավոր` նշելով այն կազմելու վայրը և ժամանակը, անձամբ ստորագրվի կտակարարի և վավերացվի նոտարի կողմից:

 

 

 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՕՐԵՆՔԻ

 

 

Ի՞նչ է ըստ օրենքի ժառանգությունը?

Ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում ժառանգները ժառանգման են հրավիրվում սահմանված հերթականությամբ:

 

 

Որո՞նք են ժառանգման հրավիրելու հերթականությունները:

Ժառանգությունն ըստ օրենքի ժառանգելու համար ժառանգներն առանձնացվում են իրար հաջորդող 4 հերթի և ժառանգման են հրավիրվում սահմանված հերթականությամբ մեկից չորս սկզբունքով, այսինքն՝ յուրաքանչյուր հաջորդ հերթի ժառանգները ժառանգության իրավունք են ձեռք բերում նախորդ հերթի ժառանգների բացակայության, նրանց ժառանգությունից մեկուսացնելու, նրանց կողմից ժառանգությունը չընդունելու կամ ժառանգությունից հրաժարվելու դեպքերում:

 

 

Ե՞րբ է անհրաժեշտ դիմել ժառանգությունն ընդունելու համար:

Ժառանգությունը ընդունելու համար անհրաժեշտ է դիմել ժառանգության բացման օրվանից 6 (վեց) ամսվա ընթացքում:

 

 

Ինչպե՞ս իմանալ ժառանգներից ով որ հերթին է պատկանում:

 

 1. Առաջին հերթի ժառանգներն են.
 • Ժառանգատուի երեխաները
 • Ժառանգատուի ամուսինը
 • Ժառանգատուի ծնողները

  

 1. Երկրորդ հերթի ժառանգներն են.
 • Ժառանգատուի հարազատ եղբայրները և քույրերը
 • Ժառանգատուի համահայր եղբայրները և քույրերը
 • Ժառանգատու համամայր եղբայրները և քույրերը

 

 1. Երրորդ հերթի ժառանգներն են.
 • ժառանգատուի հայրական կողմի պապը և տատը
 • ժառանգատուի մայրական կողմի պապը և տատը

 

 1. Չորրորդ հերթի ժառանգներն են.
 • ժառանգատուի ծնողների եղբայրները և քույրերը (հորեղբայրները, հորաքույրները, քեռիները, մորաքույրները)

 

 

Ի՞նչ բաժիններով է ժառանգական գույքը բաժանվում ժառանգների միջև:

Ժառանգների միչև ժառանգական գույքը բաժանվում է հավասար բաժիններով:

 

 

Ի՞նչ է նշանակում ներկայացման իրավունքով ժառանգությունը:

Ներկայացման իրավունքով ժառանգության դեպքում ժառանգը, ով ժառանգատուի մահից հետո չհասցնելով ընդունել վերջինիս ժառանգությունը մահանում է, ապա նրա փոխարեն ժառանգելու իրավունք են ձեռք բերում նրա երեխաները՝ հավասար բաժիններով:

 

 

 

ՓԱՍՏԱՑԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

Հատկանշականն այն է, որ եթե օրենսդիրը դիմում տալու եղանակով ժառանգության ընդունման հատուկ ընթացակարգ է նախատեսել (ժառանգությունն ընդունելու կամ ժառանգական իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին դիմումը ժառանգության բացման վայրի նոտարին վեցամսյա ժամկետում հանձնելը), ապա փաստացի տիրապետման և կառավարման եղանակով ժառանգության ընդունումը կարող է տեղի ունենալ ժառանգի կողմից ամենատարբեր բնույթի ակտիվ գործողություններ սկսելու հիմքով, որպիսիք ուղղված են ժառանգատուի գույքի փաստացի տիրապետման և կառավարման հնարավորությունների ապահովմանը:

 

 

Այսպիսով փաստացի տիրապետման եղանակով ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու համար անհրաժեշտ է պարզել.

 • ժառանգության բացման օրը ժառանգատուին պատկանող գույքի կազմը (ժառանգական զանգվածը)
 • ժառանգի կողմից ժառանգական զանգվածի մեջ մտնող գույքը (դրա կազմի մեջ մտնող գույքերից որևէ մեկը)
 • փաստացի տիրապետելուն և կառավարելուն ուղղված տարաբնույթ ակտիվ գործողություններ ձեռնարկած լինելը
 • նշված գործողությունները ժառանգության բացման օրվանից վեցամսյա ժամկետում ձեռնարկած լինելը:

Ընդ որում, նշված հանգամանքներն ապացուցելու պարտականությունը կրում է այդ փաստերը վկայակոչած կողմը, ուստի վերջինս էլ պետք է կրի նշված փաստերն ապացուցված չլինելու բացասական հետևանքները:

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse id ex ante. Suspendisse et pulvinar sem, eu congue nunc. In cursus nisi eu mi commodo, eu venenatis neque feugiat. Nunc egestas lectus sed lobortis gravida. Cras ultricies odio justo, in elementum mi convallis quis. Maecenas congue volutpat interdum. Nullam pulvinar hendrerit sem, sed egestas mauris. Sed pellentesque ligula quis mauris maximus commodo non a nibh. Praesent ac rhoncus mauris, ac molestie odio. Nulla tempor mi sed est tristique, vitae rhoncus augue consectetur. Sed id dolor sit amet nisi faucibus aliquet eget quis lacus. Praesent nec diam dolor. Sed placerat eros at turpis efficitur, quis semper mi feugiat. Vestibulum tincidunt eleifend felis eget eleifend. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi sodales hendrerit est vitae imperdiet.

 

Curabitur fringilla ultricies placerat. Cras eget sodales velit, et placerat erat. Integer egestas turpis quis purus accumsan vulputate. Praesent viverra, urna a pellentesque lacinia, neque nisi vulputate erat, quis consectetur enim nibh vitae urna. Phasellus in sapien eget odio commodo euismod. Duis commodo nulla venenatis, sagittis tortor a, ornare ex. Nulla nec elementum velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent vestibulum, libero nec hendrerit rhoncus, tortor ante semper turpis, et facilisis est enim vitae est. Vivamus mauris augue, facilisis eget enim sit amet, vestibulum vehicula eros. Fusce ut mauris rhoncus, gravida nulla ut, vulputate ipsum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit consequat turpis, eget egestas odio pretium vel. Quisque porttitor viverra erat, a ultricies ligula. Nam tincidunt finibus risus, eget molestie nulla blandit ac. Donec at mi arcu. Donec vehicula quam ut urna vulputate commodo. Etiam aliquet efficitur magna, congue iaculis neque. Nam ac ipsum dolor. Sed malesuada, mauris nec pharetra pharetra, ligula tellus semper dui, nec faucibus leo ex eu justo. Nunc interdum, purus luctus faucibus convallis, dui enim volutpat arcu, varius euismod tortor massa id orci. In non consequat nunc. Suspendisse sit amet quam scelerisque, auctor metus eget, mattis erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc id facilisis dui, et placerat nisl.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse id ex ante. Suspendisse et pulvinar sem, eu congue nunc. In cursus nisi eu mi commodo, eu venenatis neque feugiat. Nunc egestas lectus sed lobortis gravida. Cras ultricies odio justo, in elementum mi convallis quis. Maecenas congue volutpat interdum. Nullam pulvinar hendrerit sem, sed egestas mauris. Sed pellentesque ligula quis mauris maximus commodo non a nibh. Praesent ac rhoncus mauris, ac molestie odio. Nulla tempor mi sed est tristique, vitae rhoncus augue consectetur. Sed id dolor sit amet nisi faucibus aliquet eget quis lacus. Praesent nec diam dolor. Sed placerat eros at turpis efficitur, quis semper mi feugiat. Vestibulum tincidunt eleifend felis eget eleifend. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi sodales hendrerit est vitae imperdiet.

 

Curabitur fringilla ultricies placerat. Cras eget sodales velit, et placerat erat. Integer egestas turpis quis purus accumsan vulputate. Praesent viverra, urna a pellentesque lacinia, neque nisi vulputate erat, quis consectetur enim nibh vitae urna. Phasellus in sapien eget odio commodo euismod. Duis commodo nulla venenatis, sagittis tortor a, ornare ex. Nulla nec elementum velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent vestibulum, libero nec hendrerit rhoncus, tortor ante semper turpis, et facilisis est enim vitae est. Vivamus mauris augue, facilisis eget enim sit amet, vestibulum vehicula eros. Fusce ut mauris rhoncus, gravida nulla ut, vulputate ipsum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit consequat turpis, eget egestas odio pretium vel. Quisque porttitor viverra erat, a ultricies ligula. Nam tincidunt finibus risus, eget molestie nulla blandit ac. Donec at mi arcu. Donec vehicula quam ut urna vulputate commodo. Etiam aliquet efficitur magna, congue iaculis neque. Nam ac ipsum dolor. Sed malesuada, mauris nec pharetra pharetra, ligula tellus semper dui, nec faucibus leo ex eu justo. Nunc interdum, purus luctus faucibus convallis, dui enim volutpat arcu, varius euismod tortor massa id orci. In non consequat nunc. Suspendisse sit amet quam scelerisque, auctor metus eget, mattis erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc id facilisis dui, et placerat nisl.

Իրավական աուդիտ

 

Յուրաքանչյուր բիզնես ունի մի շարք ռիսկեր, որոնցից մեկն իրավական ռիսկն է: Ուստի նաև իրավական ռիսկից է կախված, թե որքան հաջողակ կարող է լինել Ձեր բիզնեսը։ Բայց նման ռիսկերից զերծ մնալու համար նախ և առաջ պետք է բացահայտել դրանք։

Իրավական աուդիտն ուղղված է հենց այդպիսի ռիսկերի բացահայտմանը և նվազեցմանը՝ ընդհուպ մինչև դրանց վերացմանը։

Իրավական ռիսկերի գնահատումն անհրաժեշտ է ինչպես իրավաբաններ ունեցող, այնպես էլ չունեցող բիզնես վարող սուբյեկտներին, քանի որ այդպիսով ընկերությունն ունենում է կողմնակի կարծիք իր բիզնեսի իրավական ռիսկերի վերաբերյալ։

Իրավական աուդիտն անհրաժեշտ է նաև բիզնես գնելու կամ վաճառելու ժամանակ, քանի որ առաջին դեպքում գնորդը կարող է ամբողջական տեղեկություն ստանալ վաճառվող բիզնեսի վերաբերյալ, ուստի որոշել՝ գնել այն, թե ոչ կամ նվազեցնել վաճառքի գինը, իսկ երկրորդ դեպքում սեփականատերը, տեղեկություն ստանալով վաճառքում գտնվող իր բիզնեսի վերաբերյալ, հնարավորություն է ստանում շտկել դրանք կամ բացակայության դեպքում օգտագործել այն որպես վաճառքի գնի բարձրացման հիմք։

 

Իրավական աուդիտ իրականացնելիս մասնագետները վերլուծում են՝

 • Ընկերության կորպորատիվ կառավարման ռիսկերը,
 • Ակտիվների նվազման ռիսկերը,
 • Պայմանագրային (գործարքային) ռիսկերը, մասնավորապես՝ պայմանագրերով նախատեսված դրույթների խախտումները (կետանց), սպառողների օրենսդրությամբ սահմանվող իրավունքների խախտումները, հակամենաշնորհային քաղաքականություն վարելու մասին պայմանագրի խախտումները և այլն,
 • Պարտապանի սնանկության ռիսկը,
 • Աշխատանքային իրավահարաբերություններից ծագող ռիսկերը,
 • Ռիսկեր կապված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հետ,
 • Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համապատասխանությունը գործող օրենսդրության պահանջներին և գործարար շրջանառության սովորույթներին,
 • Հետազոտվում են նաև ընկերության կրեդիտորական և դեբիտորական պարտավորությունները, հայցային վաղեմության ժամկետները և այլն։

 

Իրավական աուդիտ իրականացնելու արդյունքում հաճախորդը ստանում է՝

 • տեղեկություն ընկերության ռիսկայնության աստիճանի վերաբերյալ,
 • ընկերության ռիսկերի նկարագրությունը /ներառյալ սեփականատերերի, ղեկավարների և աշխատակիցների անձնական պատասխանատվությունը/,
 • հնարավոր ֆինանսական վնասների հաշվարկը և դրանք նվազեցնելու վերաբերյալ առաջարկությունները,
 • լրացուցիչ տնտեսական շահերի ձեռքբերման հնարավորությունների վերաբերյալ առաջարկություններ:

 

Ընկերության կադրային և/կամ վարչական փաստաթղթերի իրավական աուդիտի շրջանակներում մշակվում են ընկերության ներքին կադրային և/կամ վարչական փաստաթղթերը՝ ընկերության պահանջներին համապատասխան: Արդյունքում բարձրանում է վարչական որոշումների արդյունավետությունը, նվազում հիմնադիրների հետ կոնֆլիկտների առաջացման ռիսկերը և ընկերության հետ աշխատակիցների աշխատանքային վեճերը:

 

Այսպիսով՝ իրավական աուդիտը վեր է հանում ընկերության գործունեության արդյունքում առաջացած ռիսկերը, այդ թվում բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը կամ բացակայությունը, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս բացահայտել պայմանագրեր կնքելիս թույլ տրված սխալները, ուղղել դրանք և կանխատեսել բոլոր հնարավոր իրավական պաշտպանության միջոցները։

 

 

 

Подпишитесь и получайте наши новости по электронной почте

info@ohanyangroup.com
+374 81 28, +374 (55) 911 118
г. Ереван, ул. Исраеляна 39
Все права защищены